Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση περί κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με απλά λόγια, το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου.Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή σας συγκατάθεσή, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, την τήρηση των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεών μας αλλά και την  επικοινωνία μας μαζί σας με διάφορους τρόπους και μέσα.

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να διατηρεί επαφή μαζί σας και να σας ενημερώνει για τις προσφορές της, τα νέα της προϊόντα αλλά και τις εκδηλώσεις της. Η εταιρεία μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά μας τα έχετε γνωστοποιήσει κατά τη συναλλαγή σας με την εταιρεία μας.

Τα στοιχεία που επεξεργάζεται η εταιρεία μας είναι α) δεδομένα ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Φ.Μ.) β) δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.) και γ) δεδομένα πληρωμής (χρεωστικές/ πιστωτικές κάρτες κ.λπ.)Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε άλλες εταιρείες ή οργανισμούς, πλην των όσων προβλέπονται από τη φορολογική και λοιπή νομοθεσία.

Η Εταιρία μας συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από την λήψη των δεδομένων ή από την τελευταία σας συναλλαγή με την εταιρεία. Εσείς έχετε τα εξής δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016):

-Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που τελούν υπό επεξεργασία από την  Εταιρία μας

-Δικαιούστε να ζητήσετε διόρθωση ανακριβειών ή ανεπίκαιρων δεδομένων ή την συμπλήρωση των ελλιπών δεδομένων.

-Δικαιούστε να ζητήσετε την διαγραφή δεδομένων σας από τα αρχεία της Εταιρίας  μας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

-Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων σας σε περίπτωση αμφισβήτησης της  ακρίβειά τους.

-Δικαιούστε να λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Εταιρία, με e-mail στο redgold.pater@gmail.com

Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να απευθύνεστε  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). 

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρων για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του χρήστη, πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ισχύουσα διεύθυνση e-mail, εφόσον πραγματοποιηθεί αγορά με πιστωτική κάρτα.


Γενικές υποχρεώσεις μελών

Εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία πρόσβασης

Το μέλος είναι υποχρεωμένο, να κρατάει μυστικό και να μην κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης που του δίνεται από το redgold.gr στο πλαίσιο της εγγραφής του.


Τεχνικές παρεμβάσεις

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας redgold.gr.

Τα μέλη/χρήστες απαγορεύεται να προβούν σε ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής της, ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας redgold.gr.


Λειτουργία Αγοράς

Αληθή στοιχεία για το αντικείμενο πώλησης.

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή στοιχεία για το προσφερόμενο προϊόν και να ενημερώνει πλήρως για τις λεπτομέρειες πληρωμής και παράδοσης. Όλα τα γνωστά ελαττώματα του προϊόντος και/ή της συσκευασίας πρέπει να αναφέρονται.


Αποκλεισμός ευθύνης της redgold.gr

Ο κίνδυνος απώλειας του προϊόντος μεταφέρεται στον αγοραστή με την παράδοση προς αποστολή του προϊόντος σε αυτόν.

Συλλογή Δημογραφικών Δεδομένων μέσω Google Analytics.

Κατά την επίσκεψη σας στο www.redgold.gr συλλέγονται τα δημογραφικά στοιχεία σας (ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα) σύμφωνα με την πολιτική της Google, τα οποία χρησιμοποιούνται καθαρά σαν πεδίο αναφοράς.


Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης, την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του.

Ο ιστότοπος www.redgold.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος redgold.gr.